Personal pronouns – Noun cases – Possessive affixes, joint table

If you look at the table below, you’ll see why it makes sense to draw a joint table of these three different topics (Personal Pronouns, Noun cases and Possessive affixes). It might be obvious that the prefixes of the different personal pronouns in different cases are the same as the affixes of the the same noun cases, but the fact that the affixes of the personal pronouns in different persons are the same as the possessive affixes put after the nouns in genitive isn’t that unequivocal.

name of the case personal pronouns   formal you   back vowel noun front vowel noun
S/1 S/2 S/3 P/1 P/2 P/3   S/3 P/3   Singular Plurar Singular Plurar
Nominative én te ő mi ti ők ön önök ház házak kert kertek
Accusative engem téged őt minket titeket őket önt önöket házat házakat kertet kerteket
Dative nekem neked neki nekünk nektek nekik önnek önöknek háznak házaknak kertnek kerteknek
Illative belém beléd belé belénk belétek beléjük önbe önökbe házba házakba kertbe kertekbe
Inessive bennem benned benne bennünk bennetek bennük önben önökben házban házakban kertben kertekben
Elative belőlem belőled belőle belőlünk belőletek belőlük önből önökből házból házakból kertből kertekből
Allative hozzám hozzád hozzá hozzánk hozzátok hozzájuk önhöz önökhöz házhoz házakhoz kerthez kertekhez
Adessive nálam nálad nála nálunk nálatok náluk önnél önöknél háznál házaknál kertnél kerteknél
Ablative tőlem tőled tőle tőlünk tőletek tőlük öntől önöktől háztól házaktól kerttől kertektől
Sublative rám rád rá (őrá) ránk rátok rájuk önre önökre házra házakra kertre kertekre
Supressive rajtam rajtad rajta rajtunk rajtatok rajtuk önön önökön házon házakon kerten kerteken
Delative rólam rólad róla rólunk rólatok róluk önről önökről házról házakról kertről kertekről
Instrumental velem veled vele velünk veletek velük önnel önökkel házzal házakkal kerttel kertekkel
Causal értem érted érte értünk értetek értük önért önökért házért házakért kertért kertekért
Terminative házig házakig kertig kertekig
Temporal
Translative ház házakká kert kertekké
Modal házként házakként kertként kertekként
back vowel noun házam házad háza házunk házatok házuk
házaim házaid házai házaik házaitok házaik
front vowel noun kertem kerted kertje kertünk kertetek kertjük
kertjeim kertjeid kertjei kertjeink kertjeitek kertjeik

Personal pronouns are composed together of the prefixes of the cases and the suffixes of person and number. Nouns can get both of them. Even in combination of both. Let’s see an example: let’s choose the Dative case and the S/1 number-person combination. The personal pronoun in this case is: nekem (= for me). Now let’s choose a noun, which will be kert (garden). This noun can be possessed by a personal pronoun. In this case the word gets a possessive affix. Let’s say, I own this garden: kertem (=my garden), so it’s the S/1 possessive affix.  Additionally this noun can be put to any noun cases. Let’s put it into Dative: kertemnek (for my garden). What we realize is, that the affixes that the noun have got, are the very same as what the personal pronoun in the same noun case – number-person combination gets, but in opposite order. (Let’s do it also with ház = house, P/3, Adessive case)

  • nekem: for me
  • kertemnek: for my garden
  • náluk: by them
  • házuknál: by their house

Of course this isn’t true letter by letter in every noun cases and every number-person combinations, but logically builds up in the same way (for example the S/1 Dative in case of back vowel noun: házamnak). So examples when it doesn’t look the affixes same, but logically are:

  • benne: in him/her
  • házában: in his/her house
  • veled: with you
  • házaddal: with your house
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: