Vocabulary

YES-NO
igen yes
nem no
nincs there is no / don’t have
ne! don’t!
de yes (after negating sentences), but
GREETINGS
szia hello
szevasz, szasz hi
szervusz hello
Jó napot kívánok! Good afternoon!, Good morning
Jó napot!
Jó reggelt kívánok! Good morning! (not later than 9 or 10 am.)
Jó reggelt!
Jó estét kívánok! Good afternoon!
Jó estét!
Jó éjszakát kívánok! Good night!
Jó éjszakát!
Jóéjt!
Viszontlátásra! Good bye! (lit.: for the next seeing)
HOW ARE YOU?
Hogy vagy? How are you?
köszönöm szépen thank you very much
köszönöm thank you
kössz, köszi thanks
jól well
rosszul bad
nem túl jól not that well
nagyon risszul very bad
nagyon jól very good
semmi különös nothing special
COLORS
fekete black
fehér white
piros red
vörös
sárga yellow
narancssárga orange
kék blue
zöld green
lila purple
barna brown
rózsaszín rose, pink
szürke grey
FAMILY
család family
apa father
anya mother
szülők parents
nagyszülők grandparents
nagypapa grandfather
nagymama grandmother
testvér sibling
báty older brother
öcs younger brother
nővér older sister (or rarely: sister)
húg younger sister
fivér brother (rarely used)
ikrek twins
unokatestvér cousin
férj husband
feleség wife
fia son of
lánya daughter of
DAYS, MONTHS
hétfő Monday
kedd Tuesday
szerda Wednesday
csütörtök Thursday
péntek Friday
szombat Saturday
vasárnap Sunday
január January
február February
március March
április April
május May
június June
július July
augusztus August
szeptember September
október October
november November
december December
tegnapelőtt day before yesterday
tegnap yesterday
ma today
holnap tomorrow
holnapután the day after tomorrow
hajnal dawn
éjfél midnight
dél noon
délután afternoon
este evening
évszázad century
évtized decade
év year
hónap month
hét week
nap day
SZÁMOK
egy 1
kettő 2
három 3
négy 4
öt 5
hat 6
hét 7
nyolc 8
kilenc 9
tíz 10
tizenegy 11
tizenkettő… 12…
húsz 20
huszonegy 21
huszonkettő… 22…
harminc 30
harminegy… 31…
negyven 40
ötven 50
hatvan 60
hetven 70
nyolcvan 80
kilencven 90
száz 100
ezer 1000
tízezer 10000
százezer 100000
millió 1000000
milliárd 1,00E+09
ATTRIBUTES
alacsony short
becsületes honest
beteg sick
boldog happy
bonyolult complex
buta silly
csinos pretty
csúnya ugly
drága expensive
édes sweet
egészséges healthy
egyszerű simple
érdekes interesting
erős strong
fáradt tired
fiatal young
gazdag rich
gyenge weak
gyors fast
hideg cold
hosszú long
ideges nervous
igazságos fair
igazságtalan unjust
good
kemény hard
keserű bitter
keskeny narrow
kevés little
kicsi small
kiváncsi curious
könnyű easy
kövér fat
lassú slow
lusta lazy
magas high
meleg hot
nagy large
nehéz difficult
nyugodt calm
olcsó cheap
öreg old
piszkos dirty
régi ancient
rossz bad
rövid curt
sok many
sós salt
sovány thin
sötét dark
száraz dry
szegény poor
széles wide
szép nice
szerény modest
szomorú sad
szórakoztató entertaining
szorgalmas diligent
teli full
tiszta clean
udvarias polite
új new
unalmas boring
üres empty
vastag thick
vékony thin
vidám cheerful
világos clear
TO BE CONTINUED…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: